Kamis, 18-07-2024
  • SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-AULIA

UAS

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

SEMESTERMATA KULIAHOpen
IIBahasa Arab 2Buka
Ulumul HaditsBuka
Public RelationBuka
Ilmu KalamBuka
Ilmu ManajemenBuka
Bahasa Inggris 2Buka
Filsafat Ilmu
Filsafat UmumBuka
IVSejarah Peradaban IslamBuka
Bimbingan KonselingBuka
Tafsir TarbawiBuka
Hadits TarbawiBuka
Perbandingan MazhabBuka
Ilmu Pendidikan IslamBuka
Inovasi KurikulumBuka
Fiqh 2Buka
VIMedia dan Teknologi PemblajarnBuka
Karya IlmiahBuka
Sistem Evaluasi Pembelajaran Buka
Metode PenelitianBuka
Micro TeachingBuka
Kapita Selekta Pendidikan IslamBuka
Statistik PendidikanBuka
Filsafat Pendidikan Islam
STAI AL-AULIA